Könyvajánló. A jövő pszichológiájáról, a transzperszonális pszichológiáról olvashatunk ebben a kötetben, melyben kiemelt téma a születési mátrixok leírása, a méhen belüli időszak lélektana. A könyv, egy új típusú holisztikus utat vázol fel a jelenkori pszichológusoknak, terapeutáknak, mely 35 év tapasztalatain alapul és ezzel együtt mindannyiunknak egy új típusú tudatosság lehetőségét kínálja fel.

Grof, Stanislav: A jövő pszichológiája – a pszichológia jövője. Pilis-Print Kiadó, 2008. 415 p.

Transzperszonális pszichológia

Stanislav Grof, a transzperszonális pszichológia egyik alapítója tudományos pályájának eddigi eredményeit és korábbi műveit foglalja össze. Grof kutatási eredményeire alapozva azt bizonyítja, hogy újra kell gondolnunk a pszichológia és a pszichiátria jelenlegi alapfeltevéseit és fogalmait, az emberi tudat természetéről és az embernek a kozmoszban elfoglalt helyéről alkotott tudományos képünket.

Felhívja a figyelmünket arra is, hogy az emberiségnek radikális belső átalakulásra van szüksége, új tudatossági szintre kell emelkednie, mert csak ez az egy valódi reménye van a jövőt illetően.

A könyvben Grof rámutat azokra a területekre, amelyeket radikálisan újra kell gondolnunk, és javaslatokat tesz a szükséges változtatások irányára és természetére.

A könyv tárgyalja a nem szokványos tudatállapotokat, hogy milyen szerepet játszottak az emberiség rituális, spirituális és kulturális életében, valamint hogy milyen kihívásokat jelentenek a nyugati tudomány materialista világszemlélete számára.

Grof a könyvben összegzi a nem szokványos tudatállapotok kutatásának területéről több mint negyven évi tapasztalatait és megfigyeléseit. Ezek a témák nagyon fontosak, és hozzjárulnak a tudat és az emberi pszichikum természetének megértéséhez. A nem szokványos tudatállapotok értékes információkat biztosítanak az emberi psziché egészségéről és betegségéről, figyelemre méltó átalakító lehetőségek rejlenek bennük.

Holotróp – A teljesség felé elmozduló

Mivel erőteljesen úgy érzem, hogy érdemes őket megkülönböztetni a többitől és külön kategóriába helyezni, elkezdtem a holotróp elnevezést alkalmazni rájuk. Ez szó szerint azt jelenti, hogy “teljességre irányuló” vagy “a teljesség felé elmozduló” (görögül holos=teljes, trepein=valami felé haladni).

A holotróp állapotokban meghaladhatjuk a testünkbe zárt énünk szűk határait és újra szert tehetünk teljes önazonosságunkra.

Születési mátrix

Stanislav Grof  létrehozott egy  “térképet”, mely magában foglalja a korábbi pszichológusok által is ismert információkat, a freudi egyéni tudattalant, a jungi kollektív tudattalant, a karmikus területeket, a transzperszonális, spirituális élményvilágot, és a grofi elmélet saját felfedezését, a születési traumát, és a születés előtti, a méhen belüli időszak lélektanát, melyet születési mátrixok néven írt le.

A tartalomból

  1. A nem szokványos tudatállapotokban rejlő gyógyító és heurisztikus lehetőségek
  2. Az emberi psziché térképe: az élettörténeti, a születés körüli és transzperszonális tartományok
  3. Az érzelmi és pszichoszomatikus zavarok felépítése
  4. A spirituális válság – Az átalakulás kríziseinek megértése és kezelése
  5. Új perspektívák a pszichoterápiában és az önmegismerésben
  6. Spiritualitás és vallás
  7. A halál és a haldoklás élménye pszichológiai, filozófiai és spirituális szemszögből
  8. A kozmikus játék: Az emberi tudat legtágabb határainak feltárása
  9. A tudat fejlődése és az emberi faj fennmaradása – A globális válság transzperszonális szemszögből

Összeállította:  Boros Ildikó