Könyvajánló. Megismerhetjük a transzperszonális gyógyítás gazdag világát, az álmokkal végezhető lelki munkát, a testtől a pszichikus mélységekig haladó úgy nevezett szomatoterápiákat, és a módosult tudatállapotok új irányba törekvő, különleges módszereit.

Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia  (szerk. Bagdy Emőke, Mirnics Zuszanna, Nyitrai Erika). Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011. 502 p.  Tanulmánygyűjtemény.

Transzperszonális pszichológia

transzperzsonális pszichológiaHazánkban 1985-től számolhatunk a transzperszonális pszichológiával, mint még jobbára underground mozgalomként képviselt “ideológiailag” erősen vitatott irányzattal, mely a rendszerváltozás beköszöntéig az akadémiai pszichológiában említést sem kapott, később sem tartozott a preferált irányzatok közé.

Szellemisége és gondolati hatása azonban Carl Gustav Jung tanainak újjáéledésével mindinkább kitapinthatóvá vált, tanításai pedig bizonyos szabadelvűbb felsőoktatási intézmények oktatási anyagába már bekerülhettek.

Később a 90-es években már találkozhattunk az irányzat jeles képviselőivel (Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli, Fritz Perls, Abraham Maslow, Ken Wilber, Stanislav Grof) munkáival. Az irányzat egyre ismertebbé vált.

Az irányzat egészét bemutató tanulmánykötet, az irányzat rendszerdimenzióit, más irányzatokra gyakorolt hatását, a keleti és a nyugati pszichoterápiás rendszerekhez való viszonyát, jelenkori helyzetét és jövőbeli (feltehető) misszióját láttatja.

A transzperszonális pszichológia kötet tanulmányai kiváló nemzetközi szerzők és hazai transzperszonális elkötelezettségű szakemberek munkáin át mutatják be az irányzat elméletét, főbb szellemi ágait, és összevetik a ma érvényes jelentősebb pszichológiai gondolatrendszerekkel.

Ez a szellemi kincs egyaránt fontos a pszichológiai tájékozottságra törekvő művelt olvasóknak, de tankönyve, szöveggyűjteménye lehet a pszichológia tanításának, főiskolai és egyetemi szinten egyaránt. Számot tarthat minden humán segítő foglalkozású szakember érdeklődésére is.

Különösen a lelki gyógyítással foglalkozók számára jelenthet hasznos, továbbvivő szellemi útravalót.

A tartalomból

 1. A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja
  • Paradigmaváltás az új évezredben
  • Értekezések a lélek hármasságáról kulturális antropológiai megközelítésben
  • A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja
 2. A transzperszonális pszichológia dimenziói, története és jelene
 3. A transzperszonális pszichológia Magyarországon
 4. A pszichoterápiás irányzatok transzperszonális vonatkozásai
 5. A nyugati pszichoterápia és a keleti hagyományok
  • A Gestallt-terápia és a buddhista tanok
  • A figyelemmeditáció mint pszichoterápia
  • Meditáció és tudat. Egy ázsiai út a mentális egészséghez
 6. Transzperszonális pszichoterápiás módszerek
  • A meditáció modern formái
  • Testmunka révén szerzett transzperszonális tapasztalatok
  • Biofeedback és figyelemtréning
  • Düh és halálfélelem
  • Álomworkshopok és gyógyítás
  • A várandóság mélydimenziói az anya-, magzat-kapcsolatanalízis tükrében
  • Tandem hipnoterápia az elődöktől származó traumák oldására
  • A családállítás

 

Összeállította:  Boros Ildi